ISO 9001 TSE CE Türkak Gost Logo Banner

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ (CE İŞARETİ GEREKTİREN)
ÜRÜN GRUBUİLGİLİ YÖNETMELİKYETKİLİ KURULUŞLAR
1.İnşaat malzemeleri(305/2011/AB) Yapı Malzemeleri YönetmeliğiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.Asansörler(95/16/AT) / Asansör YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
3.Gaz Yakan Aletler(2009/142/AT) / Gaz Yakan Cihazlara Dair YönetmelikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
4.Sıcak su kazanları(92/42/AT) / Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair YönetmelikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5.Basınçlı kaplar(97/23/AT) / Basınçlı Ekipmanlar YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
6.Oyuncaklar(2009/48/AT) / Oyuncaklar Hakkında YönetmelikSağlık Bakanlığı
7.Kişisel Koruyucu Donanımları(89/686/AT) / Kişisel Koruyucu Donanım YönetmeliğiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Makinalar(2006/42/AT) Makina Emniyeti YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
9.Tıbbi cihazlar(93/42/AT) / Tıbbi Cihaz YönetmeliğiSağlık Bakanlığı
10.In vitro tıbbi tanı cihazları(98/79/AT) / Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları YönetmeliğiSağlık Bakanlığı
11.Ölçü Aletleri(2004/22/AT) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri(2009/23/AT) / Otomatik Olmayan Tartı Aletleri YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
13.Alçak Gerilim Cihazları(2006/95/AT) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili YönetmelikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
14.Elektromanyetik Uyumluluk(2004/108/AT) Elektromanyetik Uyumluluk YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
15.Basit basınçlı kaplar(2009/105/AT) / Basit Basınçlı Kaplar YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
16.Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar(90/385/AT) / Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar YönetmeliğiSağlık Bakanlığı
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar(94/9/AT) / Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili YönetmelikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
18.Sivil kullanım için patlayıcılar(93/15/EEC) / Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında YönetmelikBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar(2000/9/AT) / İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı YönetmeliğiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
20.Gezi Amaçlı Tekneler(2013/53/AB) / Gezi Tekneleri YönetmeliğiDenizcilik Müsteşarlığı
21.Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları(99/5/AT) / Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları YönetmeliğiTelekomünikasyon Kurumu
Doğanay Danışmanlık yıldızlı sayfa altlığı