ISO 9001 TSE CE Türkak Gost Logo Banner
● CE Nedir?
CE işareti Avrupaya uygunluğu ifade eder. CE İşareti, bir ürünün amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini gösteren bir güvenlik işaretidir. Bir kalite işareti olmayıp tamamen ürün güvenilirliğine yönelik olan bir işarettir. CE işareti günlük hayatımızdaki pek çok üründe zorunlu ve binlerce üründe geçerli olan bir işarettir.

● CE işareti zorunlu mu?
Ekte verilen direktiflere giren ürünlerde mecburidir. Bu hem Türkiye için geçerlidir, hem de Avrupa'ya satılan ürünler için geçerlidir ve bir anlamda ürünlerin satışı için PASAPORT anlamına gelmektedir.

● CE işareti imalatçılarımızca bilinmekte mi?
Maalesef Avrupaya ihracat yapan kurumsallaşmış firmalar dışında, ciddi bir şekilde uygulama yoktur. Uygulama tarihleri eski olmasına rağmen birçok sektör ve üretici bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir.

● Marka Tescili nedir?
Marka tescili; İmalatçı firmaların yaptıkları işlerin (Ürün ve Hizmet) tescillerini TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'ne yaptırarak kendi ürünleri üzerine koydukları kimliktir, şeklinde kısaca ifade edebiliriz. Tescil edilen bir markayı başka bir firma kullanamaz.

● Neden TSE Belgelendirmesi?
TSE 1964 yılından bu yana belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir. Bugün büyüyen birçok firma TSE belgelendirmesi ile bu büyüklüğe ulaşmıştır. Firmalarımız TSE belgelendirmeleri ile ihalelere girebilmekte ürünleri ile ilgili tüketiciye daha kolay ulaşabilmektedir. Bunların dışında CE çalışmalarının da alt yapısını oluşturabilmektedirler.

● TSE hangi konularda belgelendirme hizmeti yapmaktadır?
Başlıcaları :
 • Her tür ürünlerin belgelendirilmesi (TSE, TSEK),
 • Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi,
 • İthal mallarının belgelendirilmesi,
 • Sistem belgelendirme faaliyetleridir...
● ISO Nedir?
1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.

● ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
1987 Yılında yayınlanan bu standartlar en çok uygulama alanı bulmuş uluslararası standartlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

● ISO 9001 Başlıca Faydaları Nelerdir?
 • Uluslararası uygulanabilir olması,
 • Firmaya güvenilirlik getirmesi,
 • Yönetimde kolaylık sağlaması,
 • Müşteri iadelerinin azalması,
 • Daha fazla iyileşme faaliyetleri,
 • Verimliliğin artması,
 • Firma içi uygunsuzlukların kontrol altına alınması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması dolayısıyla pazar payının artması,
 • Bu sıralanan faydaları arttırmak mümkündür.
Doğanay Danışmanlık yıldızlı sayfa altlığı