ISO 9001 TSE CE Türkak Gost Logo Banner

● DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ :
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihaz Üreticileri için Kalite Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar.
 • ISO 17025 Deney ve kalibrasyon lâboratuvarlarının yeterliği için genel şartlar
 • CE İşareti (Avrupaya Uygunluk)
 • TSE Belgelendirme Hizmetleri (TSE Uygunluk Belgesi, TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi)
 • GOST Belgelendirme
 • ATEX Belgelendirme
 • Marka Patent İşlemleri
 • Kredilendirme Belgesi İşlemleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • Üniversite Deney Raporu Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri
 • Müşterilerimize Sürekli Danışmanlık
Doğanay Danışmanlık yıldızlı sayfa altlığı